Skal du bruge mere plads til landbrug eller erhverv?

Hvis du har et landbrug og mangler en ny stald eller maskinhal, kan Foersum tømrer- og snedker være til hjælp. Vi har stor erfaring med projektering og udførelse af haller og stalde til landbrug og andet erhverv.

Kontakt os på 20 28 34 48 for stald- & Halbyggeri i Ølgod, Skjern & omegn.

Erhvervsbyggeri med udgangspunkt i kvalitet og funktionalitet

Ved landbrugsbyggeri er udluftning og belysning ofte vigtige faktorer. Særligt ved bygninger beregnet til dyrehold, hvor dette kan have en direkte påvirkning på dyrevelfærd. Stalden skal ligeledes være nem at holde ren og have mulighed for tilpsning. Alle disse faktorer kan vi i samarbejde med arkitekter og ingeniører tage højde for, når vi opfører landbrugbyggeri.